Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2021 z dnia 26.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "wymiana pieców (...)" w zakładzie Oras Olesno Sp. z o.o.

Olesno, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Z.III.6220.1.2021                                                                             

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Marka Benedykcińskiego, pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o. o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno w dniu 9 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”wymiana pieców IMR nr 1 typu B2R/BP i IMR nr 3 typu B2R/BP na piece typu BPC155E: IMR nr 1 typu BPC155E i IMR nr 3 typu BPC155E”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.1.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                        Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                       Sylwester Lewicki

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.