Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 15/3.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości Gminy Olesno

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna informuje

że w dniu 08 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie (mała sala narad - I piętro, pokój 114) odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kolonia Łomnicka, oznaczonej w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,0777 ha, KW nr OP1L/00011665 Działka nr 15/3 stanowi nieużytek, na którym znajduje się zbiornik wodny oznaczony symbolem WR (tereny zbiorników retencyjnych).

         Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie działki nr 15/3 znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie, z dnia 26 listopada 2019 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (symbol M). Dla działki nr 15/3 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza: 8.000 złotych netto.

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – w wyniku przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Olesno, dnia 11 czerwca 2021 r

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki