Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - XLI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (10:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały bez zmian. (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(9):
  Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

Reasumpcja głosowania wniosku. (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch
 • PRZECIW (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok. (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jan Bonk

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru na terenie gminy Olesno. (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński