Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie ul. Dworcowa i Sądowa

 

Olesno, dnia 14 lipca 2021 roku

 

Nr Z.III.6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 9 lipca 2021 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Opolu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, PE 90 mm”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie ul. Sądowa i Dworcowa oznaczonych geodezyjnie nr: 1658 i 5367.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 14 lipca 2021 r.

 

                                                                                   Z up. Burmistrza 

                                                      Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami

                                                                                      Kamil Brzęczek

 

                                  

 

Do wiadomości:

  1. poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD