Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - XLII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek