Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr Z.III.6730.59.2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej „Łomnica” o powierzchni do 25 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dla terenu obejmującego działki nr ewid. 140 i 141 k.m. 21, obręb geodezyjny Łomnica”

Olesno, dnia 23 sierpnia 2021 roku

 

Nr Z.III.6730.59.2021

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Burmistrz Olesna
podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 sierpnia 2021 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6730.59.2021 o  warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni słonecznej „Łomnica” o powierzchni do 25 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dla terenu obejmującego działki nr ewid. 140 i 141 k.m. 21, obręb geodezyjny Łomnica”, w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

      Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

          

z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału Infrastruktury

i Zarządzania Nieruchomościami

Kamil Brzęczek

 

 

 

W załączeniu:

- treść decyzji Nr Z.III.6730.59.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 14 dni od dnia 27.08.2021 roku do dnia 13.09.2021 roku.

PDFDecyzja Nr Z.III.6730.59.2021.pdf