Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - XLIII sesja Rady Miejskie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada). (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno (zał. nr 7) (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2023. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik