Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - przebudowa wraz z poszerzeniem drogi gminnej w Wojciechowie ul. Dragona

Olesno, dnia 29 października 2021 roku

Nr Z.III.6733.11.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 4 października 2021 roku na wniosek DINO POLSKA S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej ul. Dragona wraz z poszerzeniem” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 189/2, 50/3 i 182 k.m. 6 obręb Wojciechów.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 2 listopada 2021 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami

Kamil Brzęczek

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wojciechów

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD