Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Olesna ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"

Burmistrz Olesna ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022" na podstawie Uchwały nr V/28/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Olesno, do wnoszenia uwag i opinii w terminie 
od 18.11.2021 r. do 24.11.2021 r.  za pośrednictwem załączonego formularza uwag.

 

Projekt uchwały - PDFPROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLESNO 2022.pdf (813,96KB)

Formularz zgłoszenia uwagDOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.docx (16,24KB)

 

Formularz należy:

  • przesłać  lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 (p.112)
  • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@olesno.pl