Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - XLVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku. (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad wnioskiem o obniżenie wysokości diet dla radnych: Przewodniczący Rady 80%, Wiceprzewodniczący Rady 60%, Przewodniczący Komisji 50%, Radny Rady Miejskiej 40% kwoty określonej w par. 1 przedmiotowej uchwały (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Jaskulski
 • PRZECIW (7):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących. (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”. (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak